Folosirea Ierbii energetice intercalata in cultura de Paulownia ST4(continuare)

Soi omologat în anul 2004 în Ungaria. Origine: Obţinut prin ameliorarea încrucişată a gramineelor spontane culese de pe solurile sărăturoase din zona aridă a Câmpiei Ungare şi zona aridă din Asia Centrală. Este un genotip specific, rezultat a 10 ani de muncă de cercetări continue. Amelioratori: Dr. Janowszky János /60%/, Janowszky Zsolt /40%/Institutul Agricol pentru Cercetare şi Dezvoltare – SZARVAS HU. Caracteristici botanice şi agronomice (agroculturale): Este o plantă ierboasă, o graminee perenă, cu perenitate lungă 10- 15 ani, cu tufă deasă, de talie înaltă. Din modul de înfrăţire apar rădăcini puternice care pătrund adânc în sol la 1,8 – 2,5 m formând o masă mare de rădăcini cu un grad ridicat de solubilizare a substanţelor nutritive, asigurând o foarte bună capacitate de recuperare a rezervei de apă din sol de la mare adâncime. Prin masa mare de rădăcini asigură solului o structură măzărată. Tulpina apare tot din modul de înfrăţire, este o plantă cu tufă deasă, mulţi fraţi, a cărei culoare este cenuşiu – verzui, cu frunzele rar înserate de-a lungul tulpinii. Tulpina este erectă, cu suprafaţa netedă, solidă, cu rezistenţă foarte bună la cădere, înaltă de până la 1,8 – 2,2 m. Culoarea frunzelor este cenuşiu – verzuie, poziţionate oblic, cu suprafaţa limbului foliar aspră şi marginea limbului zimţată. Inflorescenţa este un panicul spiciform, lung de 20 – 30 cm. Lăstarii apar la mijlocul lunii aprilie, viguroşi şi mulţi la număr, iar inflorescenţa apare la sfârşitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Maturizarea boabelor are loc în luna iulie – august, când are loc şi recoltarea mecanizată a boabelor cu combina de recoltat cereale. Boabele au forma de landă cu diametrul de 0,8 – 1,2 cm, iar masa a o mie boabe este de 6,0 – 6,5 g.
Fig. 8 – Cultură simplă de iarbă energetică „SZARVASI-1”
Principalele cerinţe agro – pedologice ale ierbii energetice „Szarvasi-1”:
 cercetările autohtone cât şi cele din străinătate (China, Turcia) au arătat că iarba energetică „Szarvasi-1” tolerează foarte bine precipitaţiile medii anuale de 250 – 2000 mm (adaptabilitate foarte mare faţă de condiţiile de mediu), la o temperatură medie anuală de 5 – 19 grade C, la un pH al solului cuprins între valorile de 5 – 9, pe soluri sărăturoase, gleice;
 prezintă o rezistenţă foarte ridicată la secetă, îngheţ şi toleranţă faţă de conţinutul solurilor – concentraţia cationilor de sodiu (Na);
 valoarea economică, precum şi caracteristicile botanice (înrădăcinare puternică, ocrotirea solului, restabilirea structurii solului) oferă noi perspective în vederea cultivării acestei specii;
 de netăgăduit: perenitatea, longevitatea acestei plante este de 10 – 15 ani;
 caracterizare fitosanitară: este tolerantă faţă de făinare, mediu tolerantă faţă de atacul de rugină brună;
 producţiile sunt asigurate anual, astfel încât:
– asigură venituri anuale;
– randamentul folosirii maşinilor de recoltare este net superior;
 cultivarea şi recoltarea nu necesită utilaje şi echipamente agricole specializate, se pot utiliza cele clasice existente în structura de utilaje a unei ferme obişnuite;
 cultivarea plantei nu necesită o schimbare a structurii culturilor sau a categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole;
 sola cultivată cu iarbă energetică poate fi desfiinţată oricând, parcela eliberată putând fi introdusă în asolamentul în care se poate cultiva oricare altă plantă fără restricţii;
 este o plantă bioameliorativă deosebită:
– cu înrădăcinare profundă până la 1,8 – 2,5 m, asigură protecţie antierozională;
– toleranţă faţă de conţinutul de sodiu al solului; are efect ameliorativ asupra solului.
 asigură o cantitate mare de biomasă uscată: 10 – 23 t/an/ha;
 prin utilizare în scop energetic are o valoare calorică superioară – 14-18 MJ/kg – (echivalentă cu a salcâmului, cărbunelui brun);
 în multe domenii de folosire înlocuieşte lemnul (hârtie, industria de construcţii, industria alimentară, etc.), concurând în acest fel la salvarea multor hectare de teren forestier;
 prin luarea în cultură a ierbii energetice „Szarvasi-1” obţinem un produs agricol nou cu posibilităţi de desfacere asigurate;
 habitusul de 1,8 – 2,5 m asigură instalarea zonelor noi de agrobiocenoză, areal propice pentru diferite specii de păsări şi alte mamifere.
Posibilităţi de folosire a ierbii energetice „Szarvasi-1”
Cercetările efectuate cu iarba energetică din ultimul deceniu, precum şi rezultatele practice obţinute ne îndreptăţeşte ai conferi numele de iarbă industrială. De altfel posibilităţile de folosire a acestei plante se regăsesc în multiple ramuri industriale:
1. Folosirea în scop energetic (material combustibil sub formă solidă, gazoasă, lichidă)
Iarba energetică poate asigura materia de bază atât pentru instalaţiile de încălzire obişnuite (sobe) cât şi pentru instalaţiile automatizate.
Oferte de folosire ca material combustibil solid.
A. Recoltarea prin balotare – folosirea baloţilor ca material combustibil
Baloţii pot fi folosiţi ca material combustibil în mod eficient în cazane special construite. Folosit în flux continuu, parametrii obţinuţi sunt de bună calitate.
B. Recoltarea prin balotare – folosirea materialului desfăcut şi mărunţit în prealabil.
Materialul mărunţit poate fi folosit singur sau în amestec cu alte materiale combustibile. (ex. la termocentrale).
C. Recoltarea prin balotare – folosirea sub formă de brichete.
Scopul fabricării bio-brichetelor şi a bio-peleţilor este acela ca în urma procesului să obţinem un material combustibil cu un volum mic, capacitate calorică superioară cărbunelui, să fie uşor conservabil, uşor manipulabil, rezistent la intemperii, să conţină puţin sulf şi să fie prietenos cu mediu.
D. Recoltarea prin balotare – folosirea prin arderea sub formă de peleţi.
Peleţii nu sunt altceva decât nişte mini brichete fabricate ca şi combustibil solid având diametrul de 6-8 mm, lungimea de 20-30 mm, obţinute sub o presiune mare, fără adaos de adeziv.
1.2 Obţinerea biogazului
1.3 Obţinerea bioalcoolului
2. Folosirea în industria hârtiei.
3. Folosirea ca fibră industrială 4. Folosirea în furajarea animalelor Prima coasă a ierbii energetice în fenofaza de înflorit este recomandată a se folosi în scop industrial, iar coasa a doua şi a treia (în funcţie de umiditatea asigurată culturii) se poate folosi pentru producerea de masă verde, fân, semifân, păşunat. 5. Îmbunătăţirea însuşirilor solului. Această specie tolerează bine solurile saline (soloneţuri, solonceacuri, solodii), solurile bazice. Preferă soluri sărăturoase cu apa freatică la mică adâncime, locuri băltoase, băltirile de
apă – ca urmare poate readuce în circuitul agricol suprafeţe de teren nelucrate sau abandonate în prezent. Cu ajutorul masei mari de rădăcini care penetrează în sol până la adâncimea de 1,8 – 2,3 m pe lângă refacerea structurii solului asigură în sol şi o cantitate mare de materie organică, ceea ce ajută în procesul de formare a humusului. Cercetările de producţie efectuate pe soluri cu o capacitate naturală de producţie scăzută arată că această plantă poate fi cultivată cu succes şi pe solurile nisipoase.
Folosirea ierbii energetice în scop furajer Cultivarea ierbii energetice se pretează în special pe solurile sărăturoase, solurile coezive, sau foarte coezive, cât şi pe solurile nisipoase. Această specie pe lângă folosirea în scop energetic, în industria celulozei, poate fi aplicat şi la înfiinţarea pajiştilor permanente, cât şi a conveierului verde în scopul asigurării bazei furajere în sectorul zootehnic în zone semiaride şi aride, acolo unde celelalte specii de graminee dau rezultate numai în condiţii de irigare. Această specie asigură o producţie de 40 – 60 t/ha masă verde în condiţii aride, iar în condiţii optime de umiditate, când media precipitaţiilor ajunge la 600 – 700 mm, producţia de masă verde ajunge la 60 – 80 t/ha, obţinând un furaj de bună calitate, în cazul în care recoltarea are loc în faza de preînflorire. Având o perioadă lungă de vegetaţie, se pretează pentru păşunat până toamna târziu, până la venirea îngheţurilor târzii. Ca păşune, poate fi folosit în amestec cu o specie de graminee (păiuş de livadă, timoftică, etc.), şi o specie de plantă leguminoasă (lucernă, trifoi sparcetă). Spre deosebire de alte specii de plante, această specie suportă bine monocultura, putând fi reînsămânţată cu succes după ani buni de cultură.Tag Paulownia Tomentosa,paulownia elongata ,paulownia,paulownia shantong,paulownia st4

DR.Ing Razvan Lucian Sarbu
MBA.EC Andrei Apetrei

Spune mai departe ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

2 comentarii

  1. vrea un pret pe kg de samiinta si un nr de tel iar tel meu este 0766757189

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *